‍ مرالژیا پارستتیکا 

‍ مرالژیا پارستتیکا چیست ؟

این اسم نسبتا سخت ، اشاره به یک بیماری نسبتا شایع بویژه در خانمها دارد ، علایم این بیماری ، دردهای سوزشی و گزگز یا مور مور یا سِر شدن بخش جلویی و خارجی ران است !
خیلی ازین دسته بیماران ، با انبوهی از ام آر آی و عکس از کمر و لگن و انواع و اقسام آزمایشات مراجعه میکنند که همگی نرمال هستند و انواع داروهای مسکّن برایشان تجویز شده است که همگی بی اثر بوده اند…

حال سوال اینجاست که پس علت این دردسوزشی عذاب دهنده چیست و چرا بیشتر در خانمها؟؟؟

عصبی حسی و سطحی به نام لترال فمورال کوتانئوس از کنار برجستگی کنار لگن شما که با دست هم این برجستگی را میتوانید در سمت چپ و راست لگنتان لمس میکنید ،از زیر یک رباط و غلاف رد میشود و به بخش جلویی و خارجی ران شما عصبدهی حسی مینماید.

حال به هر علتی این عصب زیر این رباط یا در غلاف خود چه در اثر التهاب و چه در اثر فشار خارجی مانند شلوارهای استرچ تنگ و یا لباس زیر تنگ و یا گِن و یا skinny jeans ها گیر بیفتد ، علایم بیمار شروع میشود…و چون خانمها بیشتر ازین گونه لباسها استفاده میکنند ، بویژه در جیم و بهنگام ورزش و یا در مهمانی ها که بخصوص با پوشیدن کفش پاشنه بلند هم همراه است ;

پس این بیماری در خانمها بیشتر است و چون دردی با منشا عصب میباشد (درد نوروژنیک) پس به مسکّن ها هم پاسخ نمیدهد و فقط به انواع خاصی از داروها جواب میدهد ، و مهم ترین عامل در رفع این سوزشها و دردها ، پوشیدن لباسهای گشاد بجای لباسهای استرچ و تنگ است. 

در مواردیکه درد بیمار بهیچ کدام از روشهای فوق پاسخ ندهد ، بلوک عصب با تزریقی خاص در محلی که عصب از زیر رباط و غلاف خود خارج میشود میتواند مشکل را حل کند .