میوپاتی ( التهاب عضله )

میوپاتی ( التهاب عضله ) ناشی از مصرف اِستاتین ها( داروهای کاهنده چربی )

با مصرف گسترده اِستاتین ها بروز التهاب عضله ناشی از مصرف این داروها،شایع شده است.
علایم ممکن است از درد خفیف عضلانی و بالا رفتن غلظت CK ( آنزیم عضلانی کراتین کیناز ) تا رابدومیولیز که بصورت نادر اتفاق میفتد ولی می تواند کشنده باشد،اتفاق بیفتد.

نسل اول این داروها مثل لووستاتین،پاروستاتین و
سیم وستاتین متابولیت قارچی هستند و کمتر عارضه عضلانی دارند.
ولی نسل جدیدتر مثل آتوروستاتین و فلووستاتین بویژه اگر با جم فیبروزیل استفاده شوند،عارضه بیشتری دارند.

هرچه در داروهای اِستاتینی قابلیت حل در چربی بیشتر باشد،احتمال عارضه عضلانی ،بعلت نفوذ در عضله بیشتر خواهد بود. 

Loading...

انواع درگیری عضلانی در اِستاتین ها

-بیمار دارو مصرف می کند و هیچ گونه علامت عضلانی ندارد ولی آنزیم کراتین کیناز بالاست.
در این موارد اگر افزایش آنزیم در حد پایین نرمال باشد و بیمار دلیل قطعی به مصرف دارو داشته باشد ،دارو را ادامه می دهیم.

-در یک دسته بیمار درد عضلانی و سفتی عضلانی دارد و آنزیم کراتین کیناز نرمال است ،در این موارد بهتر است دارو را قطع کنیم.  

پیشنهادی های دکتر برای مطالعه

Loading...