آبسه مغزی (Cerebral Abscess)

آبسه مغزی چیست ؟


آبسه مغزی کانون چرکی محدودی است که درون بافت مغز تشکیل می شود.
مهمترین باکتری بیماریزا استرپتوکوک،استافیلوکوک ‌و پنوموکوک می باشد.  

Loading...

راههای ابتلا:

-از راه خون مثل عفونت دریچه قلبی،اندوکاردیت
-از راه مجاورت مثل سینوزیت و عفونت گوش میانی
-شکستگی جمجمه و جراحی مغز و ورود جسم آلوده به مغز
-نارسایی ایمنی مثل ایدز 

تشخیص آبسه مغزی:

-نشانه های عمومی مثل بدی حال عمومی و تب
-نشانه های مغزی:
افزایش فشار درون جمجمه( سردرد،تهوع،ورم سر عصب بینایی)
نشانه های کانونی( همی پارزی،اختلال تکلم)
-حملات تشنجی

تشخیص آزمایشگاهی

-انجام‌پونکسیون لومبار ( LP ) در آبسه مغزی ممنوع است.
-اِم آر آی و سی تی اسکن مغزی که در بیش از ۹۰ درصد موارد آبسه را نشان می دهد.
-نوار مغز ( EEG )

درمان آبسه مغزی

-درمان جراحی
-درمان طبی شامل آنتی بیوتیک و کورتیکواسترویید 

پیشنهادی های دکتر برای مطالعه

Loading...