اختلال خواب 

اختلال خواب (Insomnia)

یک اختلال تکرار شونده،بصورت مشکل در شروع خواب ،تداوم خواب و کمیت خواب می باشد که علی رغم زمان کافی خواب اتفاق می افتد و باعث خستگی روزانه می شود.

علائم و نشانه ها

بر طبق گایدلاین آکادمی خواب آمریکا ،بیماران مبتلا به بی خوابی باید در موارد زیر بررسی شوند.

-بیماریهای سیستمیک و داروهای مصرفی
-میزان خواب آلودگی
-ثبت میزان خواب طی دو هفته برای بررسی الگوی بی خوابی

۱)یک شرح حال مناسب باید گرفته شود
-زمان بی خوابی
-عادت خواب بیمار
-وجود یا عدم وجود نشانه های اختلال خواب

۲)یک شرح حال دارویی مناسب باید گرفته شود.

۳)یک شرح حال سایکولوژیک ( روانی ) مناسب باید گرفته شود.

۴)یک شرح حال خانوادگی مناسب باید گرفته شود.
-ریسک بی خوابی کشنده فامیلی
-ریسک اختلالات سایکولوژیک ارثی که باعث بی خوابی می شوند.

۵)یک شرح حال اجتماعی مناسب باید گرفته شود.
-بی خوابی کوتاه مدت یا گذرا
-بی خوابی مزمن
-استفاده از تنباکو،ترکیبات کافئین،الکل

۶)یک شرح حال دارویی مناسب باید گرفته شود.
بتا بلوکر
کلونیدین
تئوفیلین
-ضد افسردگی
-ضد احتقان

اختلالات خواب

قدم بعدی

معاینه فیزیکی برای تشخیص اختلالات زمینه ای که منجر به بی خوابی میشوند،می باشد.

-معاینه سر و گردن در صورت آپنه خواب
-در صورت RLS ( سندروم پای بی قرار ) یا هر اختلال نورولوژیک،معاینه کامل نورولوژیک انجام شود.
-معاینه ریوی در بیماریهای انسدادی ریه که منجر به بی خوابی میشوند.

تشخیص بی خوابی

تشخیص بی خوابی،بالینی است و اقدامات تشخیصی برای رد سایر علل می باشند.

درمان 💊

هدف از درمان رسیدن به دو هدف است
-بهبود کمیت خواب
-بهبود عملکرد روزانه

اقدامات غیر دارویی

-بهداشت خواب
-درمان شناختی
-آرام بخشی
-کنترل محرک ها
-رژیم غذایی
-فعالیت فیزیکی با فاصله از زمان خواب

درمان دارویی

( بعلت امکان سو استفاده دارویی ،اسم دارو گفته نمیشود)

نکات مهم در درمان دارویی

-شروع درمان با دوز کم دارو و نگه داشتن میزان دوز نگهدارنده در کمترین میزان موثر.
-مصرف مداوم و روزانه نباشد.
-بیش از ۴ تا ۶ هفته استفاده نشود.
-درمان افسردگی و اضطراب همراه
-داروهای خواب آور با الکل استفاده نشوند.
-در خانمهای باردار استفاده نشوند.
-در بیماران مسن دوز کمتر داده شود.