عفونت های دستگاه عصبی

کلیات

عفونتهای دستگاه عصبی مرکزی در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع موجب عوارض برگشت ناپذیر و مرگ میشوند.

Loading...

انواع عفونتهای مغزی:

-مننژیت یعنی حمله باکتری به پرده های مغز
-اِنسفالیت یعنی درگیری منتشر سلولهای مغزی
-مِنَنگواِنسفالیت یعنی همزمان بودن علایم مننژیت و انسفالیت
-آبسه مغزی یعنی ایجاد عفونت موضعی با دیواره ی مشخص در قسمتی از مغز
-ترومبو فلبیت یعنی التهاب وریدهای مغزی
-آمپیم ساب دورال یعنی تشکیل کانون چرکی زیر پرده ی سخت شامه( دورا )

راه انتقال عفونت به مغز

-از راه خون
-نفوذ مستقیم عفونت مثلا از طریق جسم برنده ی آلوده و شکستگی جمجمه
-از طریق مجاورتی مثل سینوزیت یا عفونت گوش
-از طریق اعصاب جمجمه مانند اِنسفالیت هرپس و زونا
-از راه اعصاب محیطی مثل کزاز یا هاری

بیماریهای ویروسی دستگاه عصبی مرکزی

نکات کلی در مورد انسفالیت و مننگوانسفالیت ها
پیدایش نشانه ها ممکن است حاد یا تحت حاد( در عرض چند روز ) باشد.اگر فاصله زمانی ورود ویروس و پیدایش نشانه های بالینی طولانی ( چند سال ) باشد اصطلاح ویروس آهسته بکار می رود که نمونه آن انسفالیت سرخکی دیر رس است که در برخی کودکان سالها بعد ابتلا به سرخک رخ می دهد.

نمای بالینی عفونتهای ویروسی:

-مننژیت آسپتیک ویروسی
-اِنسفالیت
-مننگو اِنسفالیت
-میلیت ( درگیری نخاع )
-اِنسفالو میلیت ( گرفتاری مغز و نخاع هر دو )

بندرت ممکن است اِنسفالیت ،واکنش دستگاه اعصاب در برابر عوامل بیماری زای اعضای دیگر بدن باشد مثل انسفالیت ساقه مغز یا دستگاه لیمبیک و یا اِنسفالیت اتو ایمیون در واکنش به تومور ریه. 

نشانه های عمومی انسفالیت ویروسی

غلب انسفالیت های ویروسی آغاز یکسانی دارند و در بیشتر موارد چند روز قبل از بروز نشانه های عصبی بیمار احساس ناخوشی،سردرد،سرگیجه،منگی،خستگی و تب دارد.
نشانه های عصبی عبارتند از سردرد،استفراغ،تشنج،توهم،خواب آلودگی،از دست دادن آگاهی به زمان و مکان و شخص،حالت نیمه کوما و کوما.
اگر مخچه آسیب دیده باشد عدم تعادل و در صورت ضایعه ساقه مغز نشانه فلج اعصاب مغزی دیده می شود.
گرفتن شرح حال دقیق از بیمار و سابقه بیماری ویروسی و یا گزش به تشخیص بهتر کمک میکند.
نتایج بررسی های آزمایشگاهی در بیشتر اِنسفالیت ها مشابه است مثلا در مایع مغزی-نخاعی فشار مایع طبیعی یا افزایش یافته،رنگ معمولا شفاف،پروتیین بالاتر از حد طبیعی و میزان قند طبیعی یا نزدیک به نرمال است.و تعداد گلبولهای سفید افزایش می یابد.
اگر جواب آزمایش مغزی-نخاعی نرمال باشد ،آزمایشات خونی دیگر و نوار مغز ( EEG )
کمک کننده هستند.

آزمایشهای تشخیصی اِنسفالیت

-بررسی مایع مغزی-نخاعی(CSF)
-اندازه گیری آنتی بادی ضد ویروس در مایع مغزی-نخاعی(CSF)
-PCR 
-آزمایشهای سرولوژیک
-EEG
-سی تی اسکن مغزی
-ا‌ِم آر آی مغز
-نمونه برداری مغزی بویژه در انسفالیت هرپس یا هاری

پیشنهادی های دکتر برای مطالعه