اسنشیال ترمور

اسنشیال ترمور (Essential tremor)

ترمور ( لرزش ) یک حرکت غیر ارادی و ریتمیک و نوسانی قسمتی از بدن است.
ترمور اسنشیال شایعترین اختلال حرکتی است و اتیولوژی ناشناخته دارد.
بصورت ترمور فعالیتی و آهسته پیشرونده می باشد و معمولا هردو اندام فوقانی را درگیر
می کند.
ترمور حرکتی اندامهای فوقانی که حداقل ۳ سال طول بکشد،نیازمند بررسی جهت تشخیص این بیماری است.

علائم و نشانه ها

ترمور اسنشیال بصورت تک علامت است.
در صورت همراهی با اختلال حافظه ،عدم تعادل و اختلالات حرکتی بصورت سندروم اسانشیال ترمور می باشد.

 • علایم معمولا از یک اندام فوقانی شروع می شود و بعد اندام فوقانی بعدی را درگیر می کند.
  به ندرت به اندام تحتانی کشیده می شود.
 • در ابتدا ممکن است بصورت متناوب می باشد ولی به مرور مداوم می شود.
 • ممکن است در دو اندام غیر قرینه باشد.
 • ممکن است سر و صورت و فک و لپ و صدا را درگیر کند.
 • شدت و فرکانس ترمور در طول روز ثابت است.
 • شدت ترمور با محرک هیجانی ،خستگی ،گرسنگی و تغییرات دمایی بیشتر می شود.
 • مصرف اتانول بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ترمور را کاهش می دهد.
 • در حین استراحت و خواب ترمور برطرف می شود.
 • تون عضلات و رفلکس اندامها نرمال هستند.

تشخیص اسنشیال ترمور

تشخیص بر اساس شرح حال و معاینه بالینی و سابقه خانوادگی است
و
عکس برداری و ازمایش لازم نیست.
نوا عصب و عضله برای بررسی فرکانس ،ریتم و آمپلیتود ترمور استفاده میشود ولی روتین نیست.

در صورت شک بالینی آزمایشات زیر انجام میشود:

 • بررسی الکترولیتی
 • تست تیرویید
 • تست عملکرد کلیه
 • تست عملکرد کبد
 • بررسی از نظر بیماری ویلسون

سی تی اسکن مغزی و اِم آر آی مغز در این بیماری نرمال هستند.

درمان دارویی

پروگنوز ( پیش آگهی)اسنشیال ترمور

مرگ و میر این بیماران مشابه جمعیت عادی است ولی ناتوانی در انجام کارها تا ۸۵ درصد موارد دیده می شود.