کمر درد ( low back pain )

کمر درد ( low back pain )

کمردرد یکی از شایعترین شکایات بیماران است و حدود ۸۰ درصد انسانها ان را تجربه میکنند.
شیوع آن در زن و مرد یکسان است ولی با چاقی ‌ شغل ارتباط زیادی دارد.

اتیولوژی ( علت کمر درد )

 • علل مربوط به مهره

عواملی که مربوط با بافتهای دورتر هستند و درد انتشاری به کمر ایجاد میکنند مثل سنگ کلیه،بیماریهای رحم،التهاب پانکراس


بیشترین علت کمردرد در همه جوامع،درد مربوط به مهره،دیسک بین مهره ای و ساختمانهای نگهدارنده آنهاست.
انواع علل کمردرد

 • مکانیکی مثل فتق دیسک بین مهر های،استئو آرتریت،تنگی کانال نخاعی.

 • عفونی و التهابی مثل سل مهره ای،تب مالت،استئومیلیت.

 • روماتیسمی مثل اسپوندیلیت انکیلوزان،آرتریت روماتویید،بیماری بهجت.

 • غدد و متابولیک مثل استئوپورز،استئومالاسی،هیپرپاراتیرویید.
 • -تومورها مثل همانژیوم مهره،سارکوم،متاستاز

 • بیماریهای خونی مثل تالاسمی

 • بیماریهای روانی مثل تمارض،هیپوکندریازیس

 • دردهای انتشاری مثل آنوریسم شکمی،پانکراتیت،زخم معده،سنگ کلیه،تومورهای لگن

برخورد با بیمار مبتلا به کمردرد

 • گرفتن تاریخچه بیمار
 • معاینه فیزیکی

تاریخچه بیمار مثل زمان شروع کمردرد،شروع تدریجی یا ناگهانی،محل درد،انتشار درد،تشدید با سرفه و عطسه؟احساس گز گز و خواب رفتگی پاها،تغییر با استراحت یا فعالیت،مشکل ادراری،سابقه ضربه؟

معاینات شامل

 • مشاهده ستون فقرات از نظر خمیدگی ستون مهره،لکه شیر قهوه ای،محل جراحی
 • بررسی حرکات ستون مهره
 • راه رفتن روی پاشنه و پنجه
 • تست لازک
 • بررسی افتادگی مچ پا
 • ارزیابی حس درد و حرارت
 • بررسی رفلکس زانو و آشیل و رفلکس کف پایی
 • معاینات عمومی برای رد سایر علل کمردرد

فتق دیسک بین مهره ای

 • گرافی ساده ستون فقرات
 • اِم آر آی ستون فقرات کمری
 • میلوگرافی
 • آزمایش کامل خون،ESR،کلسیم،فسفر،رایت،VDRL
 • بررسی HLA-B27
 • نوار عصب-عضله برای رد نوروپاتی

علایم بالینی فتق دیسک بین مهره ای

 • درد خفیف تا شدید کمر
 • درد با سرفه و عطسه و فعالیت تشدید میشود و با استراحت کمتر میشود.
 • انتشار درد به پشت ران و ساق پا
 • در موارد شدید فلج پاها

درمان فتق دیسک بین مهره ای

 • استراحت
 • داروهای مسکن غیر استروییدی
 • کورتیکو استرویید

در صورت درد شدید و غیر قابل تخفیف با مسکن،کاهش قدرت اندام های تحتانی،کاهش حس اندامهای تحتانی و مشکل ادراری توصیه به عمل جراحی میشود.